Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informuję iż:

  • Administratorem danych jest REHA-NOVA z siedzibą w Koninie przy ul. Liliowej 54.
  • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt: fizjoterapia@reha-nova.pl.