PNF

PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) Podstawowym celem terapii jest …